KAJ SO TRAJNOSTNI IZDELKI

Trajnostni izdelki zagotavljajo socialno, okoljsko, in gospodarsko korist. Varujejo in ščitijo javno zdravje ljudi in okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka, to pomeni od pridobivanja surovin do dokončne odstranitve.

Pri trajnostnih izdelkih je ključnega pomena celoten življenjski krog izdelka.

6 POMEMBNIH KORAKOV TRAJNOSTNEGA IZDELKA:

1.KAKO SE PRIDELUJE

2. KDO GA PROIZVAJA

3. KAKO SE PROIZVAJA

4. KAKŠEN JE KONČNI PRODUKT

5. UPORABA IZDELKA

6. RECIKLIRANJE

Zelo nam je pomembno kako se predelujejo in proizvajajo izdelki, kdo jih izdeluje, kakšen je končni produkt, kako se izdelek lahko uporablja…. Pri tem pa ne izkorišča delovne sile, škoduje zdravju ljudem, onesnažuje in uničuje okolje, ustvarja dodatne odpadke, škoduje in posega v naravno okolje rastlin in živali ter testira na živalih.