PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V SPLETNIH NAGRADNIH IGRAH NA FACEBOOK STRANI ZA PLANET

1.ORGANIZATOR NAGRADNIH IGER
Organizator nagradnih iger je podjetje MegA tech, spletna trgovina, podjetniško svetovanje in druge storitve, Aleš Meglič s.p., Ročevnica 24, 4290 Tržič, davčna številka: 43397433, spletna trgovina Za Planet.

2.POSREDOVANJE PODATKOV
Nagradne igre niso povezane, sponzorirane, podprte ali organizirane s strani podjetja Facebook. Vsi podatki bodo posredovani organizatorju nagradne igre, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradnih iger je odgovoren organizator.

3.IME IN ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE
Na Facebook strani Za Planet https://www.facebook.com/zaplanet.si so objave nagradnih iger. Vsaka nagradna igra ima rok trajanja in izbrano nagrado. Pravila in splošni pogoji sodelovanja v spletnih nagradnih igrah na Facebook strani Za Planet veljajo za vse nagradne igre objavljene na Facebook strani Za Planet in so zapisana na spletni strani Za Planet  https://zaplanet.si/nagradne-igre/ .

4.POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

– Všečkanje facebook strani Za Planet
– Všečkanje objave nagradne igre
– Odgovor pod komentar

5. IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI IN PRENOS NAGRADE
Zamenjava nagrade za gotovino ni mogoče, kakor tudi ne prenos nagrade na tretjo osebo ali zamenjava nagrade za drug artikel oziroma izdelek.

6.PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci oziroma sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja v spletnih nagradnih igrah na Facebook strani Za Planet na spletni strani  https://zaplanet.si/ pod zavihkom https://zaplanet.si/nagradne-igre/ ter se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali morebitne nejasnosti, se štejejo Pravila in splošnimi pogoji sodelovanja v spletnih nagradnih igrah na spletni strani Za Planet  https://zaplanet.si/ primarna do vseh morebitnih drugih objav, v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

7.SPREMEMBA ALI PREKLIC NAGRADNE IGRE
Organizator MegA tech, Aleš Meglič s.p. si pridružuje pravico do spremembe ali preklica nagradne igre, v kolikor bi bilo to potrebno. O vseh spremembah ali preklica nagradne igre na Facebook strani Za Planet bo organizator sodelujoče obvestil z objavo na Facebook strani Za Planet https://www.facebook.com/zaplanet.si/.

8.ŽREBANJE IN PODELITEV NAGRADE
V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni pogoji za sodelovanje, ki so navedeni pod točko 4. in bodo prispeli do konca trajanja nagrade igre. Zmagovalec/izžrebanec bo naslednji delovni dan po zaključku nagradne igre obveščen in naprošen za posredovanje potrebnih kontaktnih podatkov. Pridobljene osebne podatke bo podjetje MegA tech, Aleš Meglič s.p. skrbno varovalo in uporabljalo v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Nagradno žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja MegA tech, Aleš Meglič s.p. Dobitnike nagrad določi funkcija računalniškega izbora naključno ali jih določi dvo članska komisija organizatorja. Nagrajenec (ime in priimek) bo istega dne kot bo izžreban objavljen na Facebook strani Za Planet. Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša z objavo njegovega imena in priimka na Facebook strani Za Planet, v primeru, da bo nagrajen. Če se dobitnik nagrade na obvestilo najpozneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

9. DAVKI TER AKONTACIJA DOHODNINE
Nagrade so vredne manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

10.OBVESTILO NAGRAJENCA IN DOSTAVA NAGRADE
Pred izročitvijo nagrade organizator nagradne igre obvesti nagrajenca, da mu v roku 14 dni posreduje še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov in telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo nagrado prejel po pošti.

11.ODGOVORNOST
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil nagrajencu, ki bo izžreban. Organizator ne prevzema nobene  odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

12.OSEBNI PODATKI NAGRAJENCA IN NAMEN UPORABE
Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov, kot je ime in priimek na Facebook strani Za Planet https://www.facebook.com/zaplanet.si/

Posredovanje osebnih podatkov nagrajenca podjetju MegA tech, Aleš Meglič s.p. je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah, nagrajenec/izžrebanec dovoljuje podjetju MegA tech, spletna trgovina, podjetniško svetovanje in druge storitve, Aleš Meglič s.p., obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1). Navedene podatke lahko podjetje MegA tech, spletna trgovina, podjetniško svetovanje in druge storitve, Aleš Meglič s.p., obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze pisno na email skupaj@zaplanet.si, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 3 mesece za udeležence nagradnih iger, 10 let za zmagovalce nagradnih iger.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

13. REŠEVANJE PRITOŽB
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca ali nagrajenca.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 3.12.2020.